Finsam Värmland/Dalsland består av 6 samordningsförbund, vilket inkluderar Värmlands 16 kommuner, 3 Dalsländska kommuner, Region Värmland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Här hittar Du information om de gemensamma satsningar förbunden i Värmland och Dalsland gör.
Under åren 2017 – 2019 finansierades flera projekt med fokus att synliggöra medborgares behov av tjänster för ökad välfärd samt behov av öka samverkan. Metodiken som använts är tjänstedesign/ användarinvolvering.

Arbetet fortsätter inom förbunden, från årsskiftet 2020, med hjälp av ett nätverk där ansvariga är:
Camilla Holmberg,   camilla.holmberg@arbetsformedlingen.se
Karin Dahl,                  karin.dahl@bengtsfors.se
Stefan Fredriksson,  stefan.fredriksson@torsby.se

 

Här finns information från de projekt som finansierats 2017-2019

Tjänstedesign för ökad samverkan
Projekt Insikt
Projekt Omställning


Om Finsam

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FINSAM). Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet.

När myndigheter kombinerar sina olika resurser kan de på ett kraftfullt sätt stödja människor i svåra livssituationer. Målet är egen försörjning och bättre livskvalitet. Detta blir möjligt genom finansiell samordning  – en unik samverkansform som lönar sig för både människor och samhälle.

I Sverige finns det idag drygt 80 samordningsförbund där merparten av Sveriges kommuner ingår. Samordningsförbundet har sin egen styrelse och är egen juridisk person som  förvaltar sin egen budget. Samordningsförbundens fokus är samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering där förbunden kan stödja med ekonomiska medel till ingående myndigheters gemensamma uppdrag. 
När myndigheterna samverkar har de kapacitet att göra mer.

Syftet är att, genom finansiell samordning;
– främja samverkan och samordning mellan parterna inom rehabiliteringsområdet. Åtgärderna anpassas efter lokala förhållanden i respektive kommun

– underlätta och förbättra möjligheter för människor i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering att få stöd att kunna förbättra sin förmåga och hitta möjligheter att utföra förvärvsarbete och därigenom stärka sin möjlighet till egen försörjning

– underlätta en effektiv resursanvändning inom rehabiliteringsområdet mellan parterna


Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Finansiell samordning enligt denna lag får inom ett samordningsområde bedrivas mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och landsting för att uppnå en effektiv resursanvändning. Ett samordningsområde kan omfatta en eller flera kommuner eller delar av kommuner. Kommunerna kan vara belägna inom olika landsting. Lag (2010:350).

Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Här kan du läsa mer om lagen.

FINSAM.se

Nationella Nätverket För Samordningsförbund (NNS)