FINSAM Värmland/Dalsland


Välkommen till Finsam Värmland & Dalsland!
Finsam Värmland/Dalsland består av 6 samordningsförbund, vilket inkluderar Värmlands 16 kommuner, tre Dalsländska kommuner, Landstinget i Värmland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Här hittar ni information om de gemensamma satsningar förbunden i Värmland och Dalsland gör, under 2018 ligger mycket fokus på att öka samverkan med stöd av tjänstedesign:

Tjänstedesign för ökad samverkan
Projekt Insikt
Projekt Omställning