15 projektledare från olika Finsam-förbund från olika delar av Värmland och Dalsland har sträckt upp handen för att lära sig mer om tjänstedesign, och hur man kan öka samverkan mellan parterna utifrån individens perspektiv.  Detta kommer göras genom att projektledarna utgör en arbetsgrupp för ett länsöverskridande designprojekt där fokus under året är att tillsammans gå igenom designprocessen, samt sprida kunskap om tjänstedesign till de olika förbundens parter.

Projktledare från olika delar av Värmland och Dalsland

Projektledarna kommer nu att starta den gemensamma processen genom att utforska och lära känna målgruppen, vilket kommer att ske i respektive projekt.

Målgruppen för designprojektet är individer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som cirkulerar mellan de olika parterna, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landsting och kommun.