Samordningsförbundet Centrala Östergötland har precis som förbunden i Värmland valt att satsa på tjänstedesign som metod och verktyg för att bättre förstå medborgarens behov av stöd från flera olika parter vad gäller arbetslivsrelaterad rehabilitering. Detta för att utveckla tjänster/lösningar tillsammans med medborgarna som matchar dessa behov.

Ruth Lund är nyanställd på förbundet Centrala Östergötland med uppgift att sätta igång tjänstedesign-satsningen, vilken initialt kommer att göras tillsammans med design- och produktutvecklingsstudenter på Linköpings universitet.

”Anledningen att vi gör detta med studenterna är för att vi som förbund måste lära oss mer om hur man kan använda tjänstedesign för att utveckla tjänster tillsammans med medborgarna vi möter”. Säger Ruth Lund som har en mångårig erfarenhet att jobba med patientinvolvering inom specialistsjukvården i England.

Studenterna har fått tre olika uppdrag från förbundet som ska bli tre parallella designprojekt under våren. De handlar om att utveckla SIP, Insatskatalogen samt Drivbänk.  Se nedan för mer information.

SIP – samordnad individuell plan, upprättas tillsammans med brukare om insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordnas.
Insatskatalogen – Ett verktyg för handläggare från olika parter att söka relevant urval av insatser som finns att erbjuda brukaren.
Drivbänk – Drivbänk är en insats som vänder sig till arbetssökande personer med intresse för odling. Insatsen syftar till att öka deltagarens möjlighet att nå anställning alternativt söka vidare studier. 

Nationellt nätverk
Intresset för tjänstedesign och kopplingen mellan samordningsförbund och tjänstedesigners har spridit sig och flera förbund har tagit kontakt med tjänstedesigners som finns på landsting/regioner runt om i Sverige. Detta har blivit startskottet till ett nätverk av förbund och designers som kommer att ha en gemensam konferens i Karlstad den 14 mars. Där kommer begreppet tjänstedesign  att lyftas och exempel på tidigare designprojekt kommer att presenteras. Med fokus på att belysa de satsningar och initiativ som startats mellan förbund och designers runt om i landet.