Den 14 mars arrangerades en nationell konferens på temat Tjänstedesign + Finsam. Det var samordningsförbundet Samspelet som bjöd in förbund och designers från hela Sverige för att ta del av arbetet med tjänstedesign inom Finsamförbunden som har startat upp på flera håll i landet. 

Drygt 60 deltagare samlades på stadshotellet i Karlstad för att under en heldag få information om tjänstedesign, testa på designmetoder samt höra på de initiativ som har startats mellan designers och förbund runt om i landet. Dagen avslutades med en diskussion kring hur detta ska tas vidare, och förbundet Centrala Östergötland sträckte upp handen för att ta stafettpinnen vidare för nästa års konferens.

Mer material från dagen, bilder, intervjuer och filmer kommer inom kort. 

Här hittar ni bilspelet som visades under dagen