Vilka är det som bollas runt i våra system?

Arbetsgruppen i projekt Insikt träffades för ett andra arbetsgruppsmöte i Samspelets lokaler i Karlstad för att tillsammans bättre lära känna de personer som bollas runt i våra olika välfärdssystem.  Deltagarna i arbetsgruppen består av personer från kommuner i Värmland och Dalsland, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstinget. De olika parterna delar en bild av att gruppen människor som bollas runt växer.

-Vi vet att det idag finns personer som hamnar i en gråzon mellan parterna och som inte får rätt stöd. Det är personer som har gått på försörjningsstöd länge som inte alls eller inte fullt ut står till arbetsmarknaders förfogande. Personerna har ofta en psykisk ohälsa och saknar sjukpenninggrundade inkomst, sade Elina Svensson på Experio Lab som arbetar som tjänstedesigner inom Finsam Värmland/Dalsland under 2018.

Möt Orvar, 52 år, långtidsarbetslös med försörjningsstöd

Dagens första övning handlade om att lära känna den här personen: Hur har hen hamnat här? Vad tänker, drömmer, känner, gör och säger hen?  Vad är rätt stöd?  Och vilka aktörer är viktiga att ha med i arbetet?

Övningen resulterade i olika personas, det vill säga personlighetstyper. En av dem som skapades heter Orvar och är 52 år:

Orvar har varit arbetslös under lång tid. Har diabetes och får försörjningsstöd.
Han är bra på att prata, men det blir ingen ”verkstad”. Har haft praktiska jobb, kört buss och lastbil. Han är mycket social i tillfälliga, korta relationer. Är skild med flera barn, har haft flera fruar. Har sporadisk kontakt med några av sina barn.

Orvar är lätt överviktig, har haft missbruk i perioder och svårt att behålla olika jobb. Verkar kompetent men har svårt att nå upp till sina mål och drömmar.

Tycker att hans hembygd är en håla där ingen har sett hans kapacitet, haft otur att hamna på så många dåliga arbetsplatser. Dragit igång men ej avslutat flera projekt. Eventuellt finns en misstanke om outredd ADHD.

Motiverande för Orvar: Sociala kontakter och vänner, besök av barnen, en öl en solig dag, att få berätta om det han kan, att bli lyssnad på.

Icke motiverande för Orvar: Krav, handlingsplaner.

-Det var lätt att göra en gemensam beskrivning för vi hade alla träffat en Orvar som vi kunde relatera till, sade, Ida Johnsson från Samspelet, Stegen i Kristinehamn.

Ovant att tänka stort och brett

– Vi är så vana vid att gå direkt på lösningarna, men i designprojekt ska vi istället ägna uppmärksamhet åt att ta reda på vilken utmaning vi ska jobba med. Det känns kanske lite luddigt och rörigt och det är helt OK! , förklarade Elina.

-Det här med att ’zooma ut’ var väldigt svårt i början. Man är så ovan vid att tänka brett och stort. Nu sitter vi här och diskuterar om gemensamma samhällsutmaningar. Det gör jag sällan i mitt vardagsarbete, säger Jenny Nordansjö, Samspelet.

Gruppen träffas igen i mitten på maj. Då är uppgiften att ringa in vilka utmaningar man ska jobba vidare med. Så att det blir bättre för Orvar och alla andra som bollas runt i våra olika system.