Förra veckan anordnades den nationella Finsam-konferensen, Ett hållbart samhälle genom samverkan i Göteborg. Sedan 2004 har samordningsförbundens uppdrag varit att samordna samhällets resurser för människor utanför arbetsmarknaden. För att lösa morgondagens problem krävs en mångfald av perspektiv och idéer där den gemensamma nyckeln heter samverkan!

Under konferensen presenterades ett flertal exempel på hur samverkan har bidragit till att öka förutsättningarna för långsiktiga hållbara lösningar kring komplexa behov. Och något som genomlyste flera av föredragshållarnas presentationer var vikten av att jobba med människor och inte för människor. 
Bild: Hans Abrahamsson, docent i Freds – och utvecklingsforskning Göteborgs universitet. Svensk välfärd i förändring – om konsten att göra synvändor och värna om den sociala hållbarheten. 

Tjänstedesign 
Därför var det också extra kul att Elina Svensson och Sofia Axelsson från Finsam Värmland/Dalsland fick möjligheten att ge verktyg för just detta under ett av de valbara seminariepassen. Detta genom att presentera vad tjänstedesign är och den satsning som görs på tjänstedesign för att stärka samverkan mellan parterna med individens fokus i fokus, inom Finsam Värmland/Dalsland.


Bild: Sofia Axelsson Försäkringskassan, Ulrica Sandzén förbundschef BÅDESÅ, Elina Svensson Experio Lab Landstinget i Värmland. 

Seminariepasset avslutades med en hälsning från Linköping och förbundschef Mattias Bergström, att satsningen på tjänstedesign görs i fler förbund i Sverige och vill man vara med eller veta mer så är det bara att kontakta honom. Mattias.Bergstrom@linkoping.se

Här finns bildspelet som Sofia och Elina visade under seminariepasset. 

Läs mer om konferensen här: www.finsam.se