”Det finns en utbredd ”nån annan-ism”. Alla förväntar sig att någon annan ska lösa saker. Överallt. Och var befinner sig samhällsaktörer och arbetsgivare i den här strukturen?” – Marie Niljung, egenföretagare och engagerad i Suicide Zero.

I Projekt Omställning går vi på djupet för att hitta vilka drivkrafter som faktiskt gör att människor kommer tillbaka till arbete efter sjukskrivning. Förutom att intervjua individer med erfarenhet av sjukskrivning så pratar vi även med arbetsgivare och samhällsaktörer. På vår senaste träff pratade flera om att alla måste se till helheten för att vi ska kunna hjälpa människor tillbaka till arbete vid sjukskrivning.

Har vi ens möjlighet att se helheten idag? Och vems helhet är det vi menar?