jan 15, 2018

180112 Uppstart projekt Insikt

15 projektledare från olika Finsam-förbund från olika delar av Värmland och Dalsland har sträckt upp handen för att lära sig mer om tjänstedesign, och hur man kan öka samverkan mellan parterna utifrån individens perspektiv.  Detta kommer göras genom att projektledarna utgör en arbetsgrupp för