feb 21, 2018

Inbjudan konferens 14 mars

Nationell konferens Tjänstedesign + FINSAM Hur kan vi använda tjänstedesign som synliggörare av styrkor och svagheter i samverkan utifrån medborgarens perspektiv? Vi vill med dagen bygga ett nätverk kopplat till de initiativ/uppdrag som har eller håller på att startas mellan

feb 9, 2018

180207 Studiebesök i Linköping

Samordningsförbundet Centrala Östergötland har precis som förbunden i Värmland valt att satsa på tjänstedesign som metod och verktyg för att bättre förstå medborgarens behov av stöd från flera olika parter vad gäller arbetslivsrelaterad rehabilitering. Detta för att utveckla tjänster/lösningar