mar 27, 2018

180314 Tjänstedesign + Finsam

  Samspelet stod som värdar för en nationell konferens, Finsam + Tjänstedesign den 14 mars som samlade drygt 60 deltagare från Malmö till Sundsvall. Inbjudna var förbundschefer och berörda inom förbundens arbete, samt tjänstedesigners kopplade till förbundens arbete. Människor med

mar 16, 2018

180314 Nationell konferens

Den 14 mars arrangerades en nationell konferens på temat Tjänstedesign + Finsam. Det var samordningsförbundet Samspelet som bjöd in förbund och designers från hela Sverige för att ta del av arbetet med tjänstedesign inom Finsamförbunden som har startat upp på flera håll i landet.  Drygt 60