apr 24, 2018

180418 Tjänstedesign på Finsam-konferens i Göteborg

Förra veckan anordnades den nationella Finsam-konferensen, Ett hållbart samhälle genom samverkan i Göteborg. Sedan 2004 har samordningsförbundens uppdrag varit att samordna samhällets resurser för människor utanför arbetsmarknaden. För att lösa morgondagens problem krävs en mångfald av

apr 4, 2018

180326 Arbetsgruppsmöte projekt Insikt

Vilka är det som bollas runt i våra system? Arbetsgruppen i projekt Insikt träffades för ett andra arbetsgruppsmöte i Samspelets lokaler i Karlstad för att tillsammans bättre lära känna de personer som bollas runt i våra olika välfärdssystem.  Deltagarna i arbetsgruppen består av personer från