sep 14, 2018

180914 Projekt Omställning

NU är vi igång med nästa del i projekt Omställning. Förberedelserna är klara och vi har en arbetsgrupp på plats som är laddade för uppgiften! Vi håller just nu på att ringa in problematiken och hur vi ska ta oss an det. Vi vill öka kunskap om hinder och drivkrafter för återgång i arbete vid