okt 23, 2018

181023 Vill du dela din berättelse?

Har du erfarenhet av sjukskrivning? Jobbar du i skola, inom vården eller kanske inom byggbranschen? Vill du dela din berättelse? Vi i arbetsgruppen i Projekt Omställning skulle gärna vilja höra din berättelse om sjukskrivningstiden, hur du ser på sjukskrivning och arbetsåtergång. Kontakta oss

okt 8, 2018

181008 Projekt Omställning bjuder in till samtal. Vill du vara med?

181008 Projekt Omställning bjuder in till samtal. Vill du vara med?

  Hej! Som en del i utforskandet vill vi komma i kontakt med personer som i olika sammanhang träffar individer som är eller har varit sjukskrivna, som har eller är på väg till en återgång i arbete. Är du arbetsgivare eller vårdgivare? Arbetar du på en myndighet eller kanske är anhörig