feb 8, 2019

Kristinas bästa tips till dig som träffar sjukskrivna

Kristinas bästa tips till dig som träffar sjukskrivna

Kristina Andersson, du har varit med i arbetsgruppen i Projekt Omställning. Vad har du för tips till chefer, handläggare eller personal inom vården som träffar sjukskrivna? – Var inkännande och visa ett genuint intresse för vem just den här personen är, det är någon som lever sitt liv, i

feb 8, 2019

Vad vi behöver förstå för att minska sjukskrivningar

Vad vi behöver förstå för att minska sjukskrivningar

Till dig som är min chef, handläggare eller vårdpersonal Jag vill känna att du ser mig. Jag vill känna att du lyssnar på vad jag säger och att du tror mig. Jag lämnar den information du frågar efter, eller som jag tror du behöver. Ibland utelämnar jag saker, därför kommer du inte få exakt samma

feb 8, 2019

Minska sjukskrivningarna med tjänstedesign

Minska sjukskrivningarna med tjänstedesign

– INTERVJU MED ELINA SVENSSON, TJÄNSTEDESIGNER I PROJEKT OMSTÄLLNING. Ni vill hitta sätt att sänka sjukskrivningarna med hjälp av metoder inom tjänstedesign och användarinvolvering. Vad betyder det? – Metoden bygger på ett utforskande arbetssätt. Vi lägger mycket energi på att sätta oss in i