jun 5, 2019

Slutrapport för Projekt Omställning

Slutrapport för Projekt Omställning

Vad vi behöver förstå för att minska sjukfrånvaron Sjukskrivningarna ökar. Runt 200 000 människor i Sverige är sjukskrivna och bara i Värmland är det mer än 6000 personer. Det är kollegor, kompisar, grannar och familjemedlemmar som vill komma tillbaka till ett arbetsliv. Det handlar om mig, jag

jun 5, 2019

Tillitsövning

Tillitsövning

Detta är en reflektionsövning som kan göras enskilt eller i grupp, på en arbetsplatsträff eller i en ledningsgrupp. Den innehåller olika block som kan göras ett åt gången eller läggas upp som en serie tillfällen. Alla har behov av att bli sedda, lyssnade på och bekräftade. När vi upplever det