Finsam Värmland/Dalsland

Finansiell samordning i Värmland

Kategori: Okategoriserade (sida 1 av 2)

En julhälsning som kan hjälpa dig förebygga långtidssjukskrivningar

God Jul önskar Maria, Maria, Maria, Stina, Elina och Carl
Följ vårt nyhetsbrev efter nyår!

Läs mer om tipsen och registrera dig så får du bra information direkt i din inkorg!

181219 Nån annan-ism

 

 

”Det finns en utbredd ”nån annan-ism”. Alla förväntar sig att någon annan ska lösa saker. Överallt. Och var befinner sig samhällsaktörer och arbetsgivare i den här strukturen?” – Marie Niljung, egenföretagare och engagerad i Suicide Zero.

I Projekt Omställning går vi på djupet för att hitta vilka drivkrafter som faktiskt gör att människor kommer tillbaka till arbete efter sjukskrivning. Förutom att intervjua individer med erfarenhet av sjukskrivning så pratar vi även med arbetsgivare och samhällsaktörer. På vår senaste träff pratade flera om att alla måste se till helheten för att vi ska kunna hjälpa människor tillbaka till arbete vid sjukskrivning.

Har vi ens möjlighet att se helheten idag? Och vems helhet är det vi menar?

NU är vi igång med nästa del i projekt Omställning. Förberedelserna är klara och vi har en arbetsgrupp på plats som är laddade för uppgiften! Vi håller just nu på att ringa in problematiken och hur vi ska ta oss an det. Vi vill öka kunskap om hinder och drivkrafter för återgång i arbete vid sjukskrivning. Frågan är bara hur vi får reda på det vi behöver veta? Det är arbetsgruppens första uppgift. Vi kommer att skapa någon form av kunskapsunderlag. Hur det kommer se ut vet vi först vid årsskiftet. Vill ni vara med?

180418 Tjänstedesign på Finsam-konferens i Göteborg

Förra veckan anordnades den nationella Finsam-konferensen, Ett hållbart samhälle genom samverkan i Göteborg. Sedan 2004 har samordningsförbundens uppdrag varit att samordna samhällets resurser för människor utanför arbetsmarknaden. För att lösa morgondagens problem krävs en mångfald av perspektiv och idéer där den gemensamma nyckeln heter samverkan!

Under konferensen presenterades ett flertal exempel på hur samverkan har bidragit till att öka förutsättningarna för långsiktiga hållbara lösningar kring komplexa behov. Och något som genomlyste flera av föredragshållarnas presentationer var vikten av att jobba med människor och inte för människor. 
Bild: Hans Abrahamsson, docent i Freds – och utvecklingsforskning Göteborgs universitet. Svensk välfärd i förändring – om konsten att göra synvändor och värna om den sociala hållbarheten. 

Tjänstedesign 
Därför var det också extra kul att Elina Svensson och Sofia Axelsson från Finsam Värmland/Dalsland fick möjligheten att ge verktyg för just detta under ett av de valbara seminariepassen. Detta genom att presentera vad tjänstedesign är och den satsning som görs på tjänstedesign för att stärka samverkan mellan parterna med individens fokus i fokus, inom Finsam Värmland/Dalsland.


Bild: Sofia Axelsson Försäkringskassan, Ulrica Sandzén förbundschef BÅDESÅ, Elina Svensson Experio Lab Landstinget i Värmland. 

Seminariepasset avslutades med en hälsning från Linköping och förbundschef Mattias Bergström, att satsningen på tjänstedesign görs i fler förbund i Sverige och vill man vara med eller veta mer så är det bara att kontakta honom. Mattias.Bergstrom@linkoping.se

Här finns bildspelet som Sofia och Elina visade under seminariepasset. 

Läs mer om konferensen här: www.finsam.se

180326 Arbetsgruppsmöte projekt Insikt

Vilka är det som bollas runt i våra system?

Arbetsgruppen i projekt Insikt träffades för ett andra arbetsgruppsmöte i Samspelets lokaler i Karlstad för att tillsammans bättre lära känna de personer som bollas runt i våra olika välfärdssystem.  Deltagarna i arbetsgruppen består av personer från kommuner i Värmland och Dalsland, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstinget. De olika parterna delar en bild av att gruppen människor som bollas runt växer.

-Vi vet att det idag finns personer som hamnar i en gråzon mellan parterna och som inte får rätt stöd. Det är personer som har gått på försörjningsstöd länge som inte alls eller inte fullt ut står till arbetsmarknaders förfogande. Personerna har ofta en psykisk ohälsa och saknar sjukpenninggrundade inkomst, sade Elina Svensson på Experio Lab som arbetar som tjänstedesigner inom Finsam Värmland/Dalsland under 2018.

Möt Orvar, 52 år, långtidsarbetslös med försörjningsstöd

Dagens första övning handlade om att lära känna den här personen: Hur har hen hamnat här? Vad tänker, drömmer, känner, gör och säger hen?  Vad är rätt stöd?  Och vilka aktörer är viktiga att ha med i arbetet?

Övningen resulterade i olika personas, det vill säga personlighetstyper. En av dem som skapades heter Orvar och är 52 år:

Orvar har varit arbetslös under lång tid. Har diabetes och får försörjningsstöd.
Han är bra på att prata, men det blir ingen ”verkstad”. Har haft praktiska jobb, kört buss och lastbil. Han är mycket social i tillfälliga, korta relationer. Är skild med flera barn, har haft flera fruar. Har sporadisk kontakt med några av sina barn.

Orvar är lätt överviktig, har haft missbruk i perioder och svårt att behålla olika jobb. Verkar kompetent men har svårt att nå upp till sina mål och drömmar.

Tycker att hans hembygd är en håla där ingen har sett hans kapacitet, haft otur att hamna på så många dåliga arbetsplatser. Dragit igång men ej avslutat flera projekt. Eventuellt finns en misstanke om outredd ADHD.

Motiverande för Orvar: Sociala kontakter och vänner, besök av barnen, en öl en solig dag, att få berätta om det han kan, att bli lyssnad på.

Icke motiverande för Orvar: Krav, handlingsplaner.

-Det var lätt att göra en gemensam beskrivning för vi hade alla träffat en Orvar som vi kunde relatera till, sade, Ida Johnsson från Samspelet, Stegen i Kristinehamn.

Ovant att tänka stort och brett

– Vi är så vana vid att gå direkt på lösningarna, men i designprojekt ska vi istället ägna uppmärksamhet åt att ta reda på vilken utmaning vi ska jobba med. Det känns kanske lite luddigt och rörigt och det är helt OK! , förklarade Elina.

-Det här med att ’zooma ut’ var väldigt svårt i början. Man är så ovan vid att tänka brett och stort. Nu sitter vi här och diskuterar om gemensamma samhällsutmaningar. Det gör jag sällan i mitt vardagsarbete, säger Jenny Nordansjö, Samspelet.

Gruppen träffas igen i mitten på maj. Då är uppgiften att ringa in vilka utmaningar man ska jobba vidare med. Så att det blir bättre för Orvar och alla andra som bollas runt i våra olika system.

 

180314 Tjänstedesign + Finsam

 

Samspelet stod som värdar för en nationell konferens, Finsam + Tjänstedesign den 14 mars som samlade drygt 60 deltagare från Malmö till Sundsvall. Inbjudna var förbundschefer och berörda inom förbundens arbete, samt tjänstedesigners kopplade till förbundens arbete.

Människor med medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem behöver ofta ha många olika kontakter inom våra välfärdssystem. De riskerar att hamna mellan stolarna när stöd och insatser krävs från flera olika aktörer. Finsam är lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region vilka tillsammans bildar ett samordningsförbund.

Det senaste decenniet har samordningsförbunden förbättrat samverkan mellan parterna. Under den nationella konferensen träffades de för att vässa sig ytterligare — med tjänstedesign. Med ökad kunskap vill man utveckla samverkan mellan parterna och få större förståelse för människors upplevelser för att bättre kunna möta deras behov.

”Vi har idag en välfärd som inte fungerar för alla och då måste vi tänka annorlunda. ” 

Meta Fredriksson-Monfelt förbundschef Samspelet Karlstad.


Tillsammans med dom vi är till för

Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKL
Hans Karlsson inledde konferensen med att beskriva sitt första möte med Experio Lab.
– Jag hade jobbat i vården i många år och varit frustrerad över att vi inte var tillräckligt bra. Så mötte jag någon som sa ”vi har något som du vill ha”. Det var Tomas Edman från Experio Lab. Han och hans kollegor fick mig att inse att vi måste utveckla våra tjänster tillsammans med dom vi är till för, sade Hans.

”Med tjänstedesign blir det attraktivt, enkelt och socialt. Vi ser på allt fler ställen i Sverige och i andra länder att tjänstedesign börjar få nya saker att hända. Så ni har många medsystrar och bröder!”

Hans Karlsson, SKL

Experio Lab

Experio Lab startade som ett projekt inom Landstinget i Värmland, men är sedan januari 2017 en permanent del av landstinget. Experio Lab jobbar med att stödja och skapa förutsättningar för en användardriven utveckling av vården. Idag finns det sex andra landsting förutom Värmland som har liknande verksamheter.

”De offentliga tjänsterna handlar om människor, det handlar om oss. Vi är resurser i våra liv och vi har brist på resurser — så snälla använd oss”

Tomas Edman, Experio Lab.

Tomas Edman, Experio Lab
– Om du har en psykisk eller kronisk sjukdom använder du tjänster som finns hos många olika samhällsaktörer för att få livet att fungera. Dilemmat kan vara att nya lösningar behöver finnas i gränslandet hos olika aktörer. När jag förstod att Finsam har uppdraget att jobba med samordning runt dom personer som hamnar mellan kommun, landsting, Arbetsförmedling och Försäkringskassan, då var det ett halleluja-moment. Jag hoppas att konferensen inspirerar många att gå hem och börjar göra, tar några steg till och involverar patienter och medarbetare på många fler platser i Sverige. Finsam är ju den perfekta plattformen för tjänstedesign med något helt unikt. Är det här starten på något större? sade Tomas.

 

 

 

 

 

 

Bild: Tomas lista: ”kom-igång med tjänstedesign”


Lisas berättelse

Under konferensen fick deltagarna testa på några verktyg som används inom tjänstedesign. Deltagarna fick ta del av Lisas berättelse, vilken innehöll hennes erfarenheter från att varit i kontakt med flera av de aktörer som finns inom och utanför Finsam och hennes resa från depressioner, krascher, hennes familjesituation, arbetsprövning, sjukskrivning och samordning. Efter att fått berättelsen uppläst skulle deltagarna fylla i en empatikarta, som syftar till att få en djupare förståelse och skapa empati för Lisa.

”Det var svårt i början, vad ska vi göra egentligen? 
Jaha, det är LISAS huvud jag ska utforska, inte mitt eget.
Vi gjorde tolkningar av Lisas känslor, för att vi ville ha svar”

”Det är ett jättebra redskap i samtal där man möter människor i utsatta situationer. Ofta har människor egna drivkrafter som man tar bort när man kommer med en lösning”

I nästa övning skulle deltagarna fundera över hur kartan runt omkring Lisa ser ut, vilka är personerna runt Lisa, vilka står henne nära, vilka finns i periferin? Vilken relation har Lisa till dessa personer, och vilken relation har personerna sinsemellan?

”Vem är viktigast här? Det är ju Lisa. Vad behöver Lisa? Kartan hjälpte oss att utgå från individens fokus istället för respektive myndighets behov av att få sin insats att fungera. Och vi fick en gemensam ambition att föra makten till Lisa”

 


Fånga hela individens livssituation

Elina Svensson, Tjänstedesigner Experio Lab, Finsam Värmland/Dalsland
Elina Svensson är tjänstedesigner från Experio Lab och jobbar under ett år för Finsam Värmland/Dalsland. Hennes uppdrag går ut på att höja kunskapsnivån och öka förmågan att använda tjänstedesign i de sex förbunden i Värmland genom att driva olika designprojekt. Ordet design betyder att medvetet utforma något, tjänsten är hela välfärdssystemet som vi ska utveckla tillsammans för att få alla aktörer att samverka för dem vi finns till för, sade Elina

”Tjänstedesign är ett förhållningssätt och ger oss verktyg och metoder för att fånga upp individens hela livssituation på ett strukturerat sätt. Vi behöver veta mycket mer om dom vi är till för, deras erfarenheter och upplevelser.”

Elina Svensson, Tjänstedesigner 

Ulrika Sandzén, förbundschef BÅDESÅ
Ulrika Sandzén är förbundschef i förbundet som sträcker sig över två län BÅDESÅ (Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng). Ulrika har pratat både högt och lågt och tjänstedesign sen hon först fick höra talas och Experio Lab och fångade vilka möjligheter som fanns att använda detta arbetssätt inom Finsam-förbunden.
– Vi har haft bra verktyg och metoder för individer men saknat dom på en strukturell nivå. Nu äntligen har det lossnat och vi har fått en egen tjänstedesigner. Jag tror verkligen att det här är ett fantastiskt metodverktyg som hjälper oss att göra det vi är satta att göra, att bortse från organisationer och se till människors behov. Det är precis mitt i prick för vår verksamhet.

”Man måste sluta tro att man vet vad andra behöver. Vi måste börja lyssna djupare och intensivare för att förstå vad vi egentligen ska göra för att hjälpa personer framåt. Vi måste ändra på välfärdstjänsterna så att dom passar människorna vi är till för.”

Ulrika Sandzén, förbundschef BÅDESÅ

Mattias Bergström, förbundschef centrala Östergötland
Förbundet Centrala Östergötland har också nyligen startat upp ett arbete med tjänstedesign och nu vill de tillsammans med Experio Lab bygga upp en liknande labmiljö inom Finsam i Östergötland.
– Vi är många som har pratat länge om att ha brukarnas perspektiv på olika sätt. Under den här konferens ser vi att vi är många som vill och kan hjälpas åt och med tjänstedesign har vi fått metoder att kommat till skott.

”Den stora utmaningen är att det finns oändligt många berättelser som behöver bli hörda.”

Mattias Bergström, förbundschef Centrala Östergötland


Röster från dagen

”Äktenskapet Finsam + tjänstedesign = klockrent”

”Det här är brukarperspektiv på riktigt”

”Tack vare tjänstedesign har vi fått metodik att kommat till skott”

”Finsam är ju den perfekta plattformen för tjänstedesign”

”Vi behöver riva ner väggarna mellan organisationerna, bjuda in varandra mer och sluta tänka på den egna agendan”

 


Sammanhållet arbete i Sverige

Meta Fredriksson-Monfelt, förbundschef Samspelet
Meta knöt ihop dagen med en passning till Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) som har en sammanhållande funktion.

”För att ta steg framåt krävs ett gemensamt och sammanhållet arbete i Sverige som kan ge satsningen på tjänstedesign större spridning.”

Meta Fredriksson-Monfelt, förbundschef Samspelet

Meta var nöjd med dagen, att många var intresserade att fortsätta arbetet och att nätverket av tjänstedesigners inom Finsam förstärks. Nästa steg blir att identifiera ytorna där samverkan mellan parterna inom samordningsförbunden behöver förbättras. ”Vi har fått ett gemensamt språk och sett vikten av ta reda på människors behov istället för att komma med lösningarna”, avslutade Meta.


 

Bildspelet från 180314 Tjänstedesign + Finsam

 

 

180314 Nationell konferens

Den 14 mars arrangerades en nationell konferens på temat Tjänstedesign + Finsam. Det var samordningsförbundet Samspelet som bjöd in förbund och designers från hela Sverige för att ta del av arbetet med tjänstedesign inom Finsamförbunden som har startat upp på flera håll i landet. 

Drygt 60 deltagare samlades på stadshotellet i Karlstad för att under en heldag få information om tjänstedesign, testa på designmetoder samt höra på de initiativ som har startats mellan designers och förbund runt om i landet. Dagen avslutades med en diskussion kring hur detta ska tas vidare, och förbundet Centrala Östergötland sträckte upp handen för att ta stafettpinnen vidare för nästa års konferens.

Mer material från dagen, bilder, intervjuer och filmer kommer inom kort. 

Här hittar ni bilspelet som visades under dagen

Inbjudan konferens 14 mars

Nationell konferens
Tjänstedesign + FINSAM


Hur kan vi använda tjänstedesign som synliggörare av styrkor och svagheter i samverkan utifrån medborgarens perspektiv?

Vi vill med dagen bygga ett nätverk kopplat till de initiativ/uppdrag som har eller håller på att startas mellan samordningsförbunden och tjänstedesigners runt om i Sverige.

Inbjudna är förbundschefer och berörda inom förbundens arbete, samt tjänstedesigners kopplade till förbundens arbete.

14 mars
9:00-15:30
Elite Stadshotellet Karlstad

Programmet 180314

Anmälan & frågor:
Meta Fredriksson-Monfelt Förbundschef Samordningsförbundet Samspelet
meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se

180207 Studiebesök i Linköping

Samordningsförbundet Centrala Östergötland har precis som förbunden i Värmland valt att satsa på tjänstedesign som metod och verktyg för att bättre förstå medborgarens behov av stöd från flera olika parter vad gäller arbetslivsrelaterad rehabilitering. Detta för att utveckla tjänster/lösningar tillsammans med medborgarna som matchar dessa behov.

Ruth Lund är nyanställd på förbundet Centrala Östergötland med uppgift att sätta igång tjänstedesign-satsningen, vilken initialt kommer att göras tillsammans med design- och produktutvecklingsstudenter på Linköpings universitet.

”Anledningen att vi gör detta med studenterna är för att vi som förbund måste lära oss mer om hur man kan använda tjänstedesign för att utveckla tjänster tillsammans med medborgarna vi möter”. Säger Ruth Lund som har en mångårig erfarenhet att jobba med patientinvolvering inom specialistsjukvården i England.

Studenterna har fått tre olika uppdrag från förbundet som ska bli tre parallella designprojekt under våren. De handlar om att utveckla SIP, Insatskatalogen samt Drivbänk.  Se nedan för mer information.

SIP – samordnad individuell plan, upprättas tillsammans med brukare om insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordnas.
Insatskatalogen – Ett verktyg för handläggare från olika parter att söka relevant urval av insatser som finns att erbjuda brukaren.
Drivbänk – Drivbänk är en insats som vänder sig till arbetssökande personer med intresse för odling. Insatsen syftar till att öka deltagarens möjlighet att nå anställning alternativt söka vidare studier. 

Nationellt nätverk
Intresset för tjänstedesign och kopplingen mellan samordningsförbund och tjänstedesigners har spridit sig och flera förbund har tagit kontakt med tjänstedesigners som finns på landsting/regioner runt om i Sverige. Detta har blivit startskottet till ett nätverk av förbund och designers som kommer att ha en gemensam konferens i Karlstad den 14 mars. Där kommer begreppet tjänstedesign  att lyftas och exempel på tidigare designprojekt kommer att presenteras. Med fokus på att belysa de satsningar och initiativ som startats mellan förbund och designers runt om i landet.

 

 

 

« Äldre inlägg
Translate »