Finsam Värmland/Dalsland

Finansiell samordning i Värmland

Kategori: Okategoriserade (sida 2 av 2)

180112 Uppstart projekt Insikt

15 projektledare från olika Finsam-förbund från olika delar av Värmland och Dalsland har sträckt upp handen för att lära sig mer om tjänstedesign, och hur man kan öka samverkan mellan parterna utifrån individens perspektiv.  Detta kommer göras genom att projektledarna utgör en arbetsgrupp för ett länsöverskridande designprojekt där fokus under året är att tillsammans gå igenom designprocessen, samt sprida kunskap om tjänstedesign till de olika förbundens parter.

Projktledare från olika delar av Värmland och Dalsland

Projektledarna kommer nu att starta den gemensamma processen genom att utforska och lära känna målgruppen, vilket kommer att ske i respektive projekt.

Målgruppen för designprojektet är individer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som cirkulerar mellan de olika parterna, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landsting och kommun.

171201 Film från workshop i tjänstedesign

171201 FINSAM + Tjänstedesign

Den 1 december arrangerades en första workshop med deltagare från FINSAM Värmland/Dalslands 6 samordningsförbund, för att tillsammans ta reda på vad tjänstedesign är och hur tjänstedesign kan användas inom förbunden för att öka samverkan mellan parterna (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Värmland och kommunerna)

Ca 50 deltagare fick under en heldag på Scandic Winn i Karlstad ta del av tidigare designprojekt som genomförts av Landstinget i Värmlands tjänstedesignfunktion, ExperioLab. Därefter fick deltagarna själva testa på några av de designverktyg som används inom tjänstedesign, för att diskutera, vända och vrida samt skapa lösningar på de samverkansutmaningar som finns idag mellan parterna. Allt för att få ett smakprov på vad det innebär att jobba med tjänstedesign.

Olga Sabirova Höjerström, tjänstedesigner på ExperioLab inledde dagen med att berätta vad tjänstedesign är.

– Design betyder att medvetet utforma något. Man kan säga att vi alla medvetet utformar något dagligen, vår vardag, vår semester osv. Och precis som inom andra professioner finns det olika inriktningar; produktdesign, kläddesign, interaktionsdesign och tjänstedesign. Det som är gemensamt för alla typer av design är att man utgår från behoven, användarens behov. 

På Landstinget i Värmland har man valt att jobba kontinuerligt med tjänstedesign som metod och verktyg för att involvera sina användare i utvecklingen av vården. På ExperioLab jobbar man mycket med att få förståelse och empati för medarbetare och patienten.

– Vi tror att det är med empati och nyfikenhet vi kan förstå våra användare och utifrån det skapa tjänster som skapar värde för patienter, medborgare och medarbetare. 

Elina Svensson, tjänstedesigner med uppdraget att utveckla samverkan inom FINSAM Värmland/Dalslands 6 samordningsförbund med hjälp av tjänstedesign.

Hannes Fellsman, förvaltningschef på arbetsmarknads- och integrationsenheten Filipstads kommun var en av deltagarna under dagen.
– Tjänstedesign känns som ett väldigt bra verktyg för att kunna stärka samverkan efter medborgarens behov. Det jag tar med mig är att man inte börjar med ”huret”. Man börjar med att kartlägga behovet, att man har ett brett perspektiv och vågar testa idéer tidigt. Det tycker jag är ett bra angreppssätt. 

Nedan visas bilder på de storyboards som deltagarna skapade under dagen. Som alla visar hur vi skulle vilja att samverkan utifrån individens behov skulle se ut. 

Presentationsmaterial från dagen:
Olgas presentation 
Elinas presentation

Inbjudan workshop Tjänstedesign 1 dec

TJÄNSTEDESIGN, vad är det och hur kan vi tillsammans utveckla samverkan inom FINSAM med hjälp av design? Vi kommer att under en halvdag berätta mer om tjänstedesign, tidigare designprojekt som har genomförts samt inspirera till hur tjänstedesign kan användas inom FINSAM.

 

Dagen kommer att ledas av Elina Svensson, tjänstedesigner Finsam/Landstinget i Värmland och Olga Sabirova Höjerström tjänstedesigner Landstinget i Värmland.

 

FINSAM + TJÄNSTEDESIGN
Finsamförbunden inom Värmland/Dalsland satsar på tjänstedesign som metod för att synliggöra och tydliggöra samverkansytor inom Finsam. Detta för att förbunden med alla parter, styrelseledamöter, chefer och medarbetare ska bli ännu bättre på att samverka med fokus på satt skapa värde för den enskilde medborgaren.

Workshopen den 1 december är den första aktiviteten i satsningen vilken handlar om att sprida kunskap och skapa nyfikenhet kring tjänstedesign för fortsatt arbete.

 

Tid
Den 1 december
Klockan 9:00 – 14:30

Plats
Scandic Winn i Karlstad

Målgrupp
Styrelseledamöter, chefer samt projektledare/medarbetare inom Finsam.

Sista anmälningsdag
24 november

Anmälan till
respektive förbundshef eller direkt till Elina Svensson
elina.svensson@liv.se

Ange önskan om specialkost i anmälan.

Vi bjuder på fika och lunch

Information och närmare upplysning om workshopen
kontakta Elina Svensson
elina.svensson@liv.se
0733 434 043

 

Nyare inlägg »
Translate »