Finsam Värmland/Dalsland

Finansiell samordning i Värmland

Kategori: Omstallning (sida 1 av 3)

Slutrapport för Projekt Omställning

Vad vi behöver förstå för att minska sjukfrånvaron

Sjukskrivningarna ökar. Runt 200 000 människor i Sverige är sjukskrivna och bara i Värmland är det mer än 6000 personer. Det är kollegor, kompisar, grannar och familjemedlemmar som vill komma tillbaka till ett arbetsliv.

Det handlar om mig, jag vill bli en värdig människa, jag vill ha ett jobb. För att jag ska komma vidare och tillbaka till arbete, är relationen till de som vill och kan hjälpa mig det viktigaste. Att ha en relation som bygger på förtroende så att vi kan prata om rätt saker och för att verkligen förstå varandra. En relation som får mig att känna mig sedd och lyssnad på och en relation som får mig att känna att jag är med och påverkar min egen väg framåt.

Det handlar om relationen till dig som är min chef, eller till dig som handlägger mitt ärende hos Försäkringskassan eller till dig som är min läkare. Att vi alla känner tillit för varandra i det system som är tänkt att stödja mig. Du utgår från de behov jag har, du vet hur du skapar en relation till mig och du förstår hur ditt agerande påverkar mig. Att få vara en del av den information och kunskap som delas med mig och mellan oss. Det är även viktigt att vi alla har en samsyn om det som är mitt mål. Dessutom så behöver alla göra det som vi har sagt att vi ska göra.

Om jag upplever mig som en del i detta när jag är sjukskriven kommer jag och fler värmlänningar att kunna återgå till arbete och arbetsgivare kan behålla medarbetare med rätt kompetens.

Tillitsövning

Detta är en reflektionsövning som kan göras enskilt eller i grupp, på en arbetsplatsträff eller i en ledningsgrupp. Den innehåller olika block som kan göras ett åt gången eller läggas upp som en serie tillfällen.

Alla har behov av att bli sedda, lyssnade på och bekräftade. När vi upplever det skapas förtroende i en relation. En möjliggörare för att känna tillit.

Att bygga tillitsfulla relationer tar tid. När du känner tillit för någon kan det leda till öppen och ärlig kommunikation där tankar, känslor och erfarenheter delas. Information delas och skapas.

Ett hinder för att dela med sig, att inte berätta, att utelämna saker som kan vara viktigt, är att inte känna förtroende för den man pratar med.

Du som är arbetsgivare, vårdgivare, handläggare på en myndighet behöver information för att kunna utföra ditt uppdrag och ge rätt stöd och insatser till personer i risk för eller som är i en sjukskrivning.

Övningen baseras på berättelser från personer med erfarenhet av sjukskrivning och tanken är att ge möjlighet till en reflektion av ditt eget eller din organisations agerande och beteende, ur medarbetarens, patientens, klientens eller kundens perspektiv.

Martin Grund om hur aktörer inom välfärdssystemet borde prata mer med varandra

« Äldre inlägg
Translate »