TJÄNSTEDESIGN – ett utbilda i egen regi
Den 24-25 november är flyttad till 10-11 februari
Vi utbildar i tjänstedesign /användarinvolvering     
Utbildare: Helene Ohlsson, Samordningsförbundet Bådeså tillsammans med
Meta Fredriksson-Monfelt, Samspelet
Anmäl till Din förbundschef eller
meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se

JGL- jämställdhet Genus och Ledarskap
Möjlighet att lära med om jämställdhet och sin egen roll
Är framflyttad till digital utbildning med första passet 7-8 januari eller 11-12 januari.  Vi hoppas att Coronan vikit så andra passet kan köras fysiskt 18-19 februari
Utbildare: Charlotte Axelsson och Liselott Vahermägi
Anmäl till Din förbundschef eller
meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se