Vad vi behöver förstå för att minska sjukfrånvaron

Sjukskrivningarna ökar. Runt 200 000 människor i Sverige är sjukskrivna och bara i Värmland är det mer än 6000 personer. Det är kollegor, kompisar, grannar och familjemedlemmar som vill komma tillbaka till ett arbetsliv.

Det handlar om mig, jag vill bli en värdig människa, jag vill ha ett jobb. För att jag ska komma vidare och tillbaka till arbete, är relationen till de som vill och kan hjälpa mig det viktigaste. Att ha en relation som bygger på förtroende så att vi kan prata om rätt saker och för att verkligen förstå varandra. En relation som får mig att känna mig sedd och lyssnad på och en relation som får mig att känna att jag är med och påverkar min egen väg framåt.

Det handlar om relationen till dig som är min chef, eller till dig som handlägger mitt ärende hos Försäkringskassan eller till dig som är min läkare. Att vi alla känner tillit för varandra i det system som är tänkt att stödja mig. Du utgår från de behov jag har, du vet hur du skapar en relation till mig och du förstår hur ditt agerande påverkar mig. Att få vara en del av den information och kunskap som delas med mig och mellan oss. Det är även viktigt att vi alla har en samsyn om det som är mitt mål. Dessutom så behöver alla göra det som vi har sagt att vi ska göra.

Om jag upplever mig som en del i detta när jag är sjukskriven kommer jag och fler värmlänningar att kunna återgå till arbete och arbetsgivare kan behålla medarbetare med rätt kompetens.