Finsam Värmland/Dalsland

Finansiell samordning i Värmland

Detta har vi lärt oss om långtidssjukskrivningar

Se filmen om vad vi kommit fram till i Projekt omställning. I projektet har vi tagit reda på vilka faktorer som är drivkrafter för att komma tillbaka i arbete efter långtidssjukskrivning. Längre ner hittar du mer utförlig information och videoklipp från intervjuer och delmoment i projektet.

Bakgrund

Ett gott stressfritt 2019

Sjukskrivningar kostar samhället miljarder varje år. Många orsakas av negativ stress i arbetet. Du som är chef kan lära dig känna igen varningssignalerna och förebygga en krasch genom att agera tidigt med rätt åtgärder. Så att det blir ett gott nytt 2019 utan stress....

181219 Nån annan-ism

    ”Det finns en utbredd ”nån annan-ism”. Alla förväntar sig att någon annan ska lösa saker. Överallt. Och var befinner sig samhällsaktörer och arbetsgivare i den här strukturen?” – Marie Niljung, egenföretagare och engagerad i Suicide Zero. I Projekt...

181023 Vill du dela din berättelse?

Har du erfarenhet av sjukskrivning? Jobbar du i skola, inom vården eller kanske inom byggbranschen? Vill du dela din berättelse? Vi i arbetsgruppen i Projekt Omställning skulle gärna vilja höra din berättelse om sjukskrivningstiden, hur du ser på sjukskrivning och...

180314 Tjänstedesign + Finsam

http://www.finsamvarmland.com/wp-content/uploads/2018/03/Tjänstededesign_Mindre-till-Web.mp4   Samspelet stod som värdar för en nationell konferens, Finsam + Tjänstedesign den 14 mars som samlade drygt 60 deltagare från Malmö till Sundsvall. Inbjudna var...

180314 Nationell konferens

Den 14 mars arrangerades en nationell konferens på temat Tjänstedesign + Finsam. Det var samordningsförbundet Samspelet som bjöd in förbund och designers från hela Sverige för att ta del av arbetet med tjänstedesign inom Finsamförbunden som har startat upp på flera...

Inbjudan konferens 14 mars

Nationell konferens Tjänstedesign + FINSAM Hur kan vi använda tjänstedesign som synliggörare av styrkor och svagheter i samverkan utifrån medborgarens perspektiv? Vi vill med dagen bygga ett nätverk kopplat till de initiativ/uppdrag som har eller håller på att startas...

180207 Studiebesök i Linköping

Samordningsförbundet Centrala Östergötland har precis som förbunden i Värmland valt att satsa på tjänstedesign som metod och verktyg för att bättre förstå medborgarens behov av stöd från flera olika parter vad gäller arbetslivsrelaterad rehabilitering. Detta för att...

180112 Uppstart projekt Insikt

15 projektledare från olika Finsam-förbund från olika delar av Värmland och Dalsland har sträckt upp handen för att lära sig mer om tjänstedesign, och hur man kan öka samverkan mellan parterna utifrån individens perspektiv.  Detta kommer göras genom att projektledarna...

171201 FINSAM + Tjänstedesign

Den 1 december arrangerades en första workshop med deltagare från FINSAM Värmland/Dalslands 6 samordningsförbund, för att tillsammans ta reda på vad tjänstedesign är och hur tjänstedesign kan användas inom förbunden för att öka samverkan mellan parterna...

Konsekvenser

Vad vi behöver förstå för att minska sjukskrivning

Hur vi skapar tillit i systemet

Röster om tillit

Translate »