Finsam Värmland/Dalsland

Finansiell samordning i Värmland

Detta har vi lärt oss om långtidssjukskrivningar

Se filmen om vad vi kommit fram till i Projekt omställning. I projektet har vi tagit reda på vilka faktorer som är drivkrafter för att komma tillbaka i arbete efter långtidssjukskrivning. Längre ner hittar du mer utförlig information och videoklipp från intervjuer och delmoment i projektet.

Bakgrund

Konsekvenser

Ett gott stressfritt 2019

Sjukskrivningar kostar samhället miljarder varje år. Många orsakas av negativ stress i arbetet. Du som är chef kan lära dig känna igen varningssignalerna och förebygga en krasch genom att agera tidigt med rätt åtgärder. Så att det blir ett gott nytt 2019 utan stress....

181219 Nån annan-ism

    ”Det finns en utbredd ”nån annan-ism”. Alla förväntar sig att någon annan ska lösa saker. Överallt. Och var befinner sig samhällsaktörer och arbetsgivare i den här strukturen?” – Marie Niljung, egenföretagare och engagerad i Suicide Zero. I Projekt...

181023 Vill du dela din berättelse?

Har du erfarenhet av sjukskrivning? Jobbar du i skola, inom vården eller kanske inom byggbranschen? Vill du dela din berättelse? Vi i arbetsgruppen i Projekt Omställning skulle gärna vilja höra din berättelse om sjukskrivningstiden, hur du ser på sjukskrivning och...

Vad vi behöver förstå för att minska sjukskrivning

Ett gott stressfritt 2019

Sjukskrivningar kostar samhället miljarder varje år. Många orsakas av negativ stress i arbetet. Du som är chef kan lära dig känna igen varningssignalerna och förebygga en krasch genom att agera tidigt med rätt åtgärder. Så att det blir ett gott nytt 2019 utan stress....

181219 Nån annan-ism

    ”Det finns en utbredd ”nån annan-ism”. Alla förväntar sig att någon annan ska lösa saker. Överallt. Och var befinner sig samhällsaktörer och arbetsgivare i den här strukturen?” – Marie Niljung, egenföretagare och engagerad i Suicide Zero. I Projekt...

181023 Vill du dela din berättelse?

Har du erfarenhet av sjukskrivning? Jobbar du i skola, inom vården eller kanske inom byggbranschen? Vill du dela din berättelse? Vi i arbetsgruppen i Projekt Omställning skulle gärna vilja höra din berättelse om sjukskrivningstiden, hur du ser på sjukskrivning och...

Hur vi skapar tillit i systemet

Ett gott stressfritt 2019

Sjukskrivningar kostar samhället miljarder varje år. Många orsakas av negativ stress i arbetet. Du som är chef kan lära dig känna igen varningssignalerna och förebygga en krasch genom att agera tidigt med rätt åtgärder. Så att det blir ett gott nytt 2019 utan stress....

181219 Nån annan-ism

    ”Det finns en utbredd ”nån annan-ism”. Alla förväntar sig att någon annan ska lösa saker. Överallt. Och var befinner sig samhällsaktörer och arbetsgivare i den här strukturen?” – Marie Niljung, egenföretagare och engagerad i Suicide Zero. I Projekt...

181023 Vill du dela din berättelse?

Har du erfarenhet av sjukskrivning? Jobbar du i skola, inom vården eller kanske inom byggbranschen? Vill du dela din berättelse? Vi i arbetsgruppen i Projekt Omställning skulle gärna vilja höra din berättelse om sjukskrivningstiden, hur du ser på sjukskrivning och...

Röster om tillit

Ett gott stressfritt 2019

Sjukskrivningar kostar samhället miljarder varje år. Många orsakas av negativ stress i arbetet. Du som är chef kan lära dig känna igen varningssignalerna och förebygga en krasch genom att agera tidigt med rätt åtgärder. Så att det blir ett gott nytt 2019 utan stress....

181219 Nån annan-ism

    ”Det finns en utbredd ”nån annan-ism”. Alla förväntar sig att någon annan ska lösa saker. Överallt. Och var befinner sig samhällsaktörer och arbetsgivare i den här strukturen?” – Marie Niljung, egenföretagare och engagerad i Suicide Zero. I Projekt...

181023 Vill du dela din berättelse?

Har du erfarenhet av sjukskrivning? Jobbar du i skola, inom vården eller kanske inom byggbranschen? Vill du dela din berättelse? Vi i arbetsgruppen i Projekt Omställning skulle gärna vilja höra din berättelse om sjukskrivningstiden, hur du ser på sjukskrivning och...

Translate »