Sjukskrivningar kostar samhället miljarder varje år. Många orsakas av negativ stress i arbetet. Du som är chef kan lära dig känna igen varningssignalerna och förebygga en krasch genom att agera tidigt med rätt åtgärder. Så att det blir ett gott nytt 2019 utan stress.

Förebygg stress så här

Uppdrag Psykisk Hälsa har tagit fram den här filmen med praktiska tips om hur du som är chef kan förebygga stress på arbetsplatsen. Med hälsofrämjande insatser kan du få friskare medarbetare och på samma gång hjälpa till att minska antalet långtidssjukskrivningar. Det har vi allt att vinna på.

Vill du göra ett mer grundligt arbete så finns ett arbetsmaterial till filmen som ger dig verktygen för att skapa en handlingsplan för din arbetsplats.

Håll utkik efter

 • Likgiltighet
 • Irritation
 • Ångest
 • Dåligt minne
 • Ont i magen
 • Svårt att sova
 • Negativa tankar
 • Undviker sociala kontakter
 • Trötthet

Förebygg så här

 • Agera direkt
 • Förändra situationen
 • Ta hjälp av företagshälsovården
 • Ge stöd till förändring
 • Skuldbelägg inte
 • Se över ifall arbetsbelastningen är orimlig
 • Se till att det finns tid för pauser

PROJEKT OMSTÄLLNING

Projekt Omställning kartlägger hinder och drivkrafter för återgång i arbete efter långvarig sjukskrivning.


Konkreta tips i din inbox

Lär dig förebygga sjukskrivning och få gladare och mer produktiva medarbetare, med de senaste rönen från vår egen och andras forskning.