ExperioWorkLab är fortsättningen på Projekt Omställning.

Projektägare för Esf-projektet är Region Värmlands utvecklingsenhet.
Regionen lägger ut aktuell information på 
https://www.regionvarmland.se/om-regionen/Ovrigt/experio-worklab/