Den 1 december arrangerades en första workshop med deltagare från FINSAM Värmland/Dalslands 6 samordningsförbund, för att tillsammans ta reda på vad tjänstedesign är och hur tjänstedesign kan användas inom förbunden för att öka samverkan mellan parterna (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Värmland och kommunerna)

Ca 50 deltagare fick under en heldag på Scandic Winn i Karlstad ta del av tidigare designprojekt som genomförts av Landstinget i Värmlands tjänstedesignfunktion, ExperioLab. Därefter fick deltagarna själva testa på några av de designverktyg som används inom tjänstedesign, för att diskutera, vända och vrida samt skapa lösningar på de samverkansutmaningar som finns idag mellan parterna. Allt för att få ett smakprov på vad det innebär att jobba med tjänstedesign.

Olga Sabirova Höjerström, tjänstedesigner på ExperioLab inledde dagen med att berätta vad tjänstedesign är.

– Design betyder att medvetet utforma något. Man kan säga att vi alla medvetet utformar något dagligen, vår vardag, vår semester osv. Och precis som inom andra professioner finns det olika inriktningar; produktdesign, kläddesign, interaktionsdesign och tjänstedesign. Det som är gemensamt för alla typer av design är att man utgår från behoven, användarens behov. 

På Landstinget i Värmland har man valt att jobba kontinuerligt med tjänstedesign som metod och verktyg för att involvera sina användare i utvecklingen av vården. På ExperioLab jobbar man mycket med att få förståelse och empati för medarbetare och patienten.

– Vi tror att det är med empati och nyfikenhet vi kan förstå våra användare och utifrån det skapa tjänster som skapar värde för patienter, medborgare och medarbetare. 

Elina Svensson, tjänstedesigner med uppdraget att utveckla samverkan inom FINSAM Värmland/Dalslands 6 samordningsförbund med hjälp av tjänstedesign.

Hannes Fellsman, förvaltningschef på arbetsmarknads- och integrationsenheten Filipstads kommun var en av deltagarna under dagen.
– Tjänstedesign känns som ett väldigt bra verktyg för att kunna stärka samverkan efter medborgarens behov. Det jag tar med mig är att man inte börjar med ”huret”. Man börjar med att kartlägga behovet, att man har ett brett perspektiv och vågar testa idéer tidigt. Det tycker jag är ett bra angreppssätt. 

Nedan visas bilder på de storyboards som deltagarna skapade under dagen. Som alla visar hur vi skulle vilja att samverkan utifrån individens behov skulle se ut. 

Presentationsmaterial från dagen:
Olgas presentation 
Elinas presentation