Här finns gemensamma dokument samlade som rör FINSAM Värmland/Dalslands samordningsförbund:

Bildspel från Spridningskonferens den 11 okotober -19
Insikt http://www.samspelet.se/wp-content/uploads/2019/10/191011Spridningskonferens.pdf
Omställning http://www.samspelet.se/wp-content/uploads/2019/10/191011_projekt_omstallning_utskick-Spridnkonf.pdf

Vad är ett medlemssamråd och vilket uppdrag har det? https://www.finsam.se/wps/wcm/connect/Finsam/750fb788-7fd3-477e-9985-a9c6fbe15e3b/finsam-uppdateraing-medlemssamrad-nationella-radet.pdf?MOD=AJPERES&CVID=&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE

Dokument för Ansökan om medel
Ansökan finansering från Finsam Varmland 170921