Vi intervjuade människor som drabbats om långtidssjukskrivning för att kartlägga hinder och drivkrafter för att återgå i arbete. Här är några citat från de intervjuerna.