Nationell konferens
Tjänstedesign + FINSAM


Hur kan vi använda tjänstedesign som synliggörare av styrkor och svagheter i samverkan utifrån medborgarens perspektiv?

Vi vill med dagen bygga ett nätverk kopplat till de initiativ/uppdrag som har eller håller på att startas mellan samordningsförbunden och tjänstedesigners runt om i Sverige.

Inbjudna är förbundschefer och berörda inom förbundens arbete, samt tjänstedesigners kopplade till förbundens arbete.

14 mars
9:00-15:30
Elite Stadshotellet Karlstad

Programmet 180314

Anmälan & frågor:
Meta Fredriksson-Monfelt Förbundschef Samordningsförbundet Samspelet
meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se