Kristina Andersson, du har varit med i arbetsgruppen i Projekt Omställning. Vad har du för tips till chefer, handläggare eller personal inom vården som träffar sjukskrivna?

– Var inkännande och visa ett genuint intresse för vem just den här personen är, det är någon som lever sitt liv, i sitt sammanhang. Han eller hon skulle kunna vara du eller jag. Visa respekt, känn in individens nivå och kommunicera därefter. Involvera och se till att individen får vara delaktig. Var närvarande i mötet.

Frustrerande arbetsprocess

– Det har varit lärorikt på många sätt och själva arbetsprocessen har varit tidvis förvirrande och frustrerande men med tiden har vi lärt oss att vi kommer framåt hela tiden. Ingen av oss i arbetsgruppen visste egentligen vad vi gav oss in i då själva arbetsmetoden tjänstedesign var ett nytt sätt att jobba för oss alla. Men vi har lärt oss samtidigt som vi har gjort det i praktiken.

”Man lär sig alltid något om sig själv i mötet med andra människor”

Kristina Andersson

Jag har lärt mig nya saker och utvecklats som person genom mötet med både en ny arbetsgrupp men framförallt genom möten med de individer och aktörer som vi har träffat. Man lär sig alltid något om sig själv i mötet med andra människor.

Individfokus

Innan projekttiden tyckte jag att jag hade individfokus i mitt arbete men nu ser jag nog individfokus med lite nya ögon. Jag kan väl säga att jag har förändrat eller fördjupat mitt individperspektiv, men även fått upp ögonen för samhällsperspektivet på ett annat sätt än tidigare.  Jag har också lärt mig mer om andra aktörer, fått en liten inblick i hur Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen arbetar.

Kristina Andersson slutade arbeta med Projekt Omställning den 1 februari, och går vidare till andra uppdrag.