Utgångspunkten för KUPO är den av Finsamförbunden i Värmland finansierade ”Kompetensutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa”. Slutrapporten finns som bilaga nederst på denna sida.

KUPO är en förebyggande åtgärd riktad till offentliga arbetsgivare utifrån den  nu eskalerande psykiska ohälsan.
Kartläggning av sjukfrånvaro liksom kartläggning av medarbetares och chefers behov av ökad kompetens är grunden i projektet.
I dagsläget saknas samordning mellan resurser samt koordinering av erfarenhetsutbyte och behovsanpassade metoder.

Syftet med KUPO är att tillvarata och sprida insikter från det tidigare finansierade projektet samt koordinera insatser som flera arbetsgivare har behov av.

Målet är kartläggningar samt metoder för att chefer ska uppleva en ökad kunskapsnivå , får metoder och verktyg för att genom det, på kort sikt, minska sjukfrånvaron hos involverad arbetsgivare.

Identifierade arbetsgivare är landstinget samt kommunerna Torsby, Forshaga, Arvika, Eda, Kristinehamn och Karlstad.
En arbetsgrupp kommer vara  paraplyorganisation där varje lokal representant ansvarar för att arbetet bedrivs inom sin kommun respektive landstinget.

Styrgruppen består av representanter från Försäkringskassan, Landstinget och någon av de involverade kommunerna.

Projektledare är Sofia Axelsson, Försäkringskassan
sofia.axelsson@forsakringskassan.se

kupo-utbildningsmaterial-for-chefer

slutrapport-kupo

kupo—handledarmaterial

bilaga-2_presentation-kupo_2017

 

KUPO_160527

Slutrapport_psykisk ohälsa Värmland 2015