– INTERVJU MED ELINA SVENSSON, TJÄNSTEDESIGNER I PROJEKT OMSTÄLLNING.

Ni vill hitta sätt att sänka sjukskrivningarna med hjälp av metoder inom tjänstedesign och användarinvolvering. Vad betyder det?

– Metoden bygger på ett utforskande arbetssätt. Vi lägger mycket energi på att sätta oss in i användarens situation och behov. När vi förstår dem så kan vi utveckla nya lösningar – även det i samarbete med användarna. Jag brukar beskriva det som att vi lägger tid på att säkerställa att vi löser rätt problem rätt.

Vad är tjänstedesign?

– Design förknippas ofta med färg och form men innefattar egentligen mycket mer än så. Ordet design betyder ungefär ”att medvetet utforma något”. Att utforma något så att det skapar värde och upplevs funktionellt och attraktivt för de som skall använda lösningen, vare sig det är en stol, en hemsida eller möte med en myndighet.

– I Projekt Omställning vill vi involvera individer med erfarenhet av sjukskrivning, men också handläggare från olika myndigheter, vården och andra som är en del av processen med sjukskrivningar. De är en viktig resurs för att vi ska förstå vilka moment eller situationer som påverkar en återgång i arbete.

Varför är det viktigt?

– Vi behöver se användare som en resurs som organisationer behöver för att kunna skapa tjänster som används och ger värde. Organisationer upplever att de har individen i fokus i sin verksamhet, och det stämmer säkert. Samtidigt finns det risk att processer inom vården eller myndighetens handläggning skapas utifrån interna perspektiv och prioriteringar. Vi behöver förflytta perspektivet från Individen i fokus till Individens fokus i fokus. Det är först då som vi kan skapa hållbara lösningar som används och ger effekt. I det här fallet, att skapa lösningar som underlättar för människor att komma tillbaka till arbete från en sjukskrivning.

Vad kommer ni fram till?

– Vi lär oss hela tiden. Att vara med och uppleva är en viktig del inom tjänstedesign. Att som aktör förstå, få empati för individers situation skapar reflektion och insikter. En insikt går inte att ta tillbaka. Vi hittar många intressanta områden som vi skulle kunna fördjupa oss i. Eftersom det är det som individer berättar för oss som leder arbetet framåt så är det svårt att säga på förhand. Det är inte säkert att det kommer att vara stora innovationer, men vi vet att områdena är viktiga för individer och då borde de vara viktiga även för oss.

Tre viktiga områden

– Just nu har vi ringat in tre områden som gruppen fördjupar sig i. Det är kopplingen mellan arbetsliv och privatliv, vikten av att bli sedd och lyssnad till och den tredje är vilket perspektiv som individen och andra aktörer har till arbete och målet med rehabiliteringen.

Inser individens fokus

– Sedan har jag märkt hur mina kollegor i gruppen mer och mer och ju längre arbetet pågår, får förståelse och insikter som är med individens fokus i fokus. Och reflekterar över att de kanske inte sett det på det sättet tidigare. Det är häftigt. De arbetar som handläggare inom myndigheter och har inte erfarenhet av tjänstedesign sedan tidigare. Det är som jag ser det förändring och insikter hos varje person inom en organisation som skapar en organisations förändrade beteende i framtiden. Det är kul att se!