Här kan du läsa om projekt som vi jobbar med för närvarande och projekt som vi avslutat. 

Pågående Projekt

Tjänstedesign för ökad samverkan
Projekt Insikt
ExperioWorkLab

Avslutade Projekt

KUR Psykisk ohälsa
Kompetensutveckling om psykisk ohälsa (KUPO)
Projekt omställning.