Här kan du läsa om projekt som vi jobbar med för närvarande och projekt som vi avslutat. 

Pågående Projekt

ExperioWorkLab

Avslutade Projekt

Tjänstedesign för ökad samverkan
Projekt Insikt

Projekt omställning.

KUR Psykisk ohälsa
Kompetensutveckling om psykisk ohälsa (KUPO)