Finsam Värmland/Dalsland

Finansiell samordning i Värmland

Projekt omställning

Se filmen om vad vi kommit fram till i Projekt omställning. I projektet har vi tagit reda på vilka faktorer som är drivkrafter för att komma tillbaka i arbete efter långtidssjukskrivning. Längre ner hittar du mer utförlig information och videoklipp från intervjuer och delmoment i projektet.

Vi kartlägger hinder & drivkrafter för återgång i arbete vid sjukskrivning

Sjukskrivningarna har de senaste fem åren ökat kraftigt. Främst inom psykiatriska diagnoser, vilka särskilt drabbar kvinnor i den offentliga sektorn. I Värmland finns ca 5.000 sjukskrivna personer.

Samtidigt är arbetsmarknaden stark och det råder brist på kompetens inom flera yrkesgrupper, främst inom offentlig sektor. Många har en yrkesutbildning och kompetens som för tillfället inte kan användas i arbetslivet då de inte kommer kunna återgå till sina ordinarie arbetsuppgifter och riskerar långa sjukskrivningar.

Syfte med projektet:

Att förstå vad som påverkar återgången i arbete under en sjukskrivningsperiod.

Genom kunskap om hinder och drivkrafter, ska vi skapa nya strukturer hos samhällsaktörer. 

Målet är att fler värmlänningar ska återgår i arbete samt att arbetsgivare får arbetskraft med rätt kompetens. Vi vill ta vara på förmåga och kompetens inom de yrken arbetskraftsbristen är stor.

DETTA HAR VI LÄRT OSS:

Slutrapport för Projekt Omställning

Slutrapport för Projekt Omställning

Vad vi behöver förstå för att minska sjukfrånvaron Slutrapport-Projekt-OmställningLadda ner Sjukskrivningarna ökar. Runt 200 000 människor i Sverige är sjukskrivna och bara i Värmland är det mer än 6000 personer. Det är kollegor, kompisar, grannar och familjemedlemmar...

Tillitsövning

Tillitsövning

Detta är en reflektionsövning som kan göras enskilt eller i grupp, på en arbetsplatsträff eller i en ledningsgrupp. Den innehåller olika block som kan göras ett åt gången eller läggas upp som en serie tillfällen. TillitsövningLadda ner Alla har behov av att bli sedda,...

VÅR METOD

GENOMFÖRANDE

Resultatet avprojektet är ett KUNSKAPSUNDERLAG. Vi har använder oss av metoder inom tjänstedesign som innebär en hög användarinvolvering i
utvecklingsarbetet. Vi vill utgå från individers upplevelser och behov när vi nästa fas testar lösningar på utmaningar vi belyser under höstens arbete.

Vi börjar brett med att ringa in och förstå problemet eller utmaningen. Vi vill närma oss de aktörer som finns runt individer och förstå deras perspektiv. Vad är viktigt? Kan de hjälpa oss att komma i kontakt med individer? Vilka metoder vill vi använda för att förstå, för att synliggöra det som inte syns? Det är det vi gör nu i början.

Projekt Omställning är ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Landstinget i Värmland och Försäkringskassan. Projektägare är Försäkringskassan i Värmland, avdelningen för sjukförsäkring.
Finansiering via samordningsförbunden i Värmland och Dalsland och Region Värmland.

Styrgruppen bestod av chefer från olika offentliga myndigheter, kommuner, samordningsförbund och arbetsgivarrepresentanter.

Projektägare:

Försäkringskassan

Projektledare:

Carl Hast

 

Samarbetspartners:

© Copyright 2019 – Finsam Värmland

Translate »