Projekt omställning

Syfte med projektet:

Att förstå vad som påverkar återgången i arbete under en sjukskrivningsperiod.

Genom kunskap om hinder och drivkrafter, ska vi skapa nya strukturer hos samhällsaktörer. 

Målet är att fler värmlänningar ska återgår i arbete samt att arbetsgivare får arbetskraft med rätt kompetens. Vi vill ta vara på förmåga och kompetens inom de yrken arbetskraftsbristen är stor.

Vi kartlägger hinder & drivkrafter för återgång i arbete vid sjukskrivning

Sjukskrivningarna har de senaste fem åren ökat kraftigt. Främst inom psykiatriska diagnoser, vilka särskilt drabbar kvinnor i den offentliga sektorn. I Värmland finns ca 5.000 sjukskrivna personer.

Samtidigt är arbetsmarknaden stark och det råder brist på kompetens inom flera yrkesgrupper, främst inom offentlig sektor. Många har en yrkesutbildning och kompetens som för tillfället inte kan användas i arbetslivet då de inte kommer kunna återgå till sina ordinarie arbetsuppgifter och riskerar långa sjukskrivningar.

Vi kartlägger hinder & drivkrafter för återgång i arbete vid sjukskrivning

Sjukskrivningarna har de senaste fem åren ökat kraftigt. Främst inom psykiatriska diagnoser, vilka särskilt drabbar kvinnor i den offentliga sektorn. I Värmland finns ca 5.000 sjukskrivna personer.

Samtidigt är arbetsmarknaden stark och det råder brist på kompetens inom flera yrkesgrupper, främst inom offentlig sektor. Många har en yrkesutbildning och kompetens som för tillfället inte kan användas i arbetslivet då de inte kommer kunna återgå till sina ordinarie arbetsuppgifter och riskerar långa sjukskrivningar.

Syfte med projektet:

Att förstå vad som påverkar återgången i arbete under en sjukskrivningsperiod.

Genom kunskap om hinder och drivkrafter, ska vi skapa nya strukturer hos samhällsaktörer. 

Målet är att fler värmlänningar ska återgår i arbete samt att arbetsgivare får arbetskraft med rätt kompetens. Vi vill ta vara på förmåga och kompetens inom de yrken arbetskraftsbristen är stor.

DETTA HAR VI LÄRT OSS:

Hur bemöta långtidssjukskrivna?

Kristina Lindroth möter ofta långtidssjukskrivna i sitt arbete som HR-konsult i Grums kommun. Vi passade på att fråga henne om hur de vill bli...

Tillit skapar ett gott ledar- och medarbetarskap

Den 5 april bjöd Karlstads kommun och Region Värmland in chefer till konferensen Vad du behöver förstå för att minska sjukfrånvaron. 41 chefer tog del av och diskutera de insikter vi gjort i projekt Omställning. En workshop med diskussioner och praktiska övningar...

”Till veckan kommer jag gå in i väggen”

”Man tänker ju inte att: till veckan kommer jag gå in i väggen”, berättade en av alla långtidssjukskrivna som vi intervjuat för att kartlägga vilka hinder och drivkrafter som finns för att de ska kunna återgå till arbetet. Här är film men det och andra...

VÅR METOD

GENOMFÖRANDE

Fas 3 180901-190131 är nu igång och ny projektledare och arbetsgrupp är på plats. Resultatet av denna del av projektet är ett KUNSKAPSUNDERLAG som kommer att presenteras kring årsskiftet. Vi använder oss av metoder inom tjänstedesign som innebär en hög användarinvolvering i
utvecklingsarbetet. Vi vill utgå från individers upplevelser och behov när vi nästa fas testar lösningar på utmaningar vi belyser under höstens arbete.

Vi börjar brett med att ringa in och förstå problemet eller utmaningen. Vi vill närma oss de aktörer som finns runt individer och förstå deras perspektiv. Vad är viktigt? Kan de hjälpa oss att komma i kontakt med individer? Vilka metoder vill vi använda för att förstå, för att synliggöra det som inte syns? Det är det vi gör nu i början.

Innan jul så kommer vi förhoppningsvis kunna ringa in utmaningar som kan presenteras på ett sätt som göra att andra vill ta vid och försöka vara en dela av lösningarna. Vi vill skapa intresse runt projektet genom löpande vloggar, texter och en transparens som visar var vi står nu, vad vi fokuserar på och vad vi kanske väljer bort? Vi hoppas på intresse att ta del av men även gärna bidra i arbetet på ett eller annat sätt.

Projekt Omställning är ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Landstinget i Värmland och Försäkringskassan. Projektägare är Försäkringskassan i Värmland, avdelningen för sjukförsäkring.
Finansiering via samordningsförbunden i Värmland och Dalsland och Region Värmland.

Styrgruppen består av chefer från olika offentliga myndigheter, kommuner, samordningsförbund och arbetsgivarrepresentanter.

ARBETSGRUPPEN:

CARL HAST

Projektledare

010-112 60 03

ELINA SVENSSON

Tjänstedesigner, Experio Lab, Landstinget i Värmland

073-343 40 43

 

MARIA JOHANNESSEN

Arbetsförmedlingen

010-488 59 09

MARIA WIDÉN

Försäkringskassan

010-11 26 827

MARIA HANSEN TOLOVA

Försäkringskassan

010-11 25 117

Samarbetspartners:

© Copyright 2019 – Finsam Värmland

Translate »