”Ska man misslyckas i två år eller försöka hitta en möjlig lösning från början? När någon skadar sig och behöver opereras för att kunna jobba måste arbetsgivaren ha i beräkningarna att den här medarbetaren kan behöva hitta ett annat jobb. Ju tidigare man kan prata om det, desto större bli chansen att få personen tillbaka i arbete, även om det blir på en annan arbetsplats”, säger Niklas Nordlund från Byggnads Örebro Värmland.

I projekt Omställning går vi på djupet för att hitta vilka faktorer och drivkrafter som faktiskt hjälper människor tillbaka till arbete efter sjukskrivning. Vi börjar se intressanta mönster som vi kommer att arbeta vidare med. Ett är när och hur en individ inser att en återgång i sitt vanliga arbete inte är möjlig. Vad händer då? Vem eller vilka har information och hur förmedlas den?