TJÄNSTEDESIGN, vad är det och hur kan vi tillsammans utveckla samverkan inom FINSAM med hjälp av design? Vi kommer att under en halvdag berätta mer om tjänstedesign, tidigare designprojekt som har genomförts samt inspirera till hur tjänstedesign kan användas inom FINSAM.

 

Dagen kommer att ledas av Elina Svensson, tjänstedesigner Finsam/Landstinget i Värmland och Olga Sabirova Höjerström tjänstedesigner Landstinget i Värmland.

 

FINSAM + TJÄNSTEDESIGN
Finsamförbunden inom Värmland/Dalsland satsar på tjänstedesign som metod för att synliggöra och tydliggöra samverkansytor inom Finsam. Detta för att förbunden med alla parter, styrelseledamöter, chefer och medarbetare ska bli ännu bättre på att samverka med fokus på satt skapa värde för den enskilde medborgaren.

Workshopen den 1 december är den första aktiviteten i satsningen vilken handlar om att sprida kunskap och skapa nyfikenhet kring tjänstedesign för fortsatt arbete.

 

Tid
Den 1 december
Klockan 9:00 – 14:30

Plats
Scandic Winn i Karlstad

Målgrupp
Styrelseledamöter, chefer samt projektledare/medarbetare inom Finsam.

Sista anmälningsdag
24 november

Anmälan till
respektive förbundshef eller direkt till Elina Svensson
elina.svensson@liv.se

Ange önskan om specialkost i anmälan.

Vi bjuder på fika och lunch

Information och närmare upplysning om workshopen
kontakta Elina Svensson
elina.svensson@liv.se
0733 434 043