”Man tänker ju inte att: till veckan kommer jag gå in i väggen”, berättade en av alla långtidssjukskrivna som vi intervjuat för att kartlägga vilka hinder och drivkrafter som finns för att de ska kunna återgå till arbetet.

Här är film men det och andra citat hämtade från våra intervjuer.