Den 5 april bjöd Karlstads kommun och Region Värmland in chefer till konferensen Vad du behöver förstå för att minska sjukfrånvaron. 41 chefer tog del av och diskutera de insikter vi gjort i projekt Omställning. En workshop med diskussioner och praktiska övningar väckte många tankar och reflektioner.

– Vi aktörer tittar fortfarande på oss själva utifrån vårt eget perspektiv. Vi utgår inte ifrån individerna. Därför har vi i projektet lyssnat till berättelser från personer som varit långtidssjukskrivna och tagit del av hur de upplevde processen och samhällsaktörernas bemötande. Dessa insikter vill vi dela med oss av för att fler ska förstå det vi har sett, berättar Carl Hast, projektledare, projekt Omställning.

Fokus för dagen låg på tillit – att skapa relationer och bygga förtroende. Utifrån de berättelser vi tagit del av har vi dragit slutsatsen att just tillit är grunden till att förebygga och hantera sjukskrivningar. Framtidens ledare behöver andra ledaregenskaper än vad vi tidigare sett.

– Det handlar inte om kontroll och kompetens. Det handlar om tillit, sa Jessica Löwenhielm, moderator från Hej engagemang.

Tillgång till information genom förtroende är nyckeln

Olika aktörer har olika information och utgår ifrån de egna processerna i sitt uppdrag.

– Vi är beroende av information. Och individerna lämnar den information de tror att vi behöver. De utelämnar också information. Det finns därför risk att individen är den enda som har en helhetsbild över sin egen situation, menar Carl.

För att en person ska berätta allt som vi behöver se, behöver vi bygga förtroende.

– Vi har sett tre olika delar som är viktiga. Det handlar om empati, att vara autentisk – sig själv, och om logik. Dessa tre saker bygger tillit mellan människor, förklarar Carl.

Schematisk bild över hur man skapar tillit i det svenska välfärdssystemet
Empati, autenticitet och logik behövs för att skapa tillit mellan människor.

5 nycklar till tillit

För att du som chef ska skapa tillit och bygga goda relationer med dina medarbetare behöver du engagera dig i att lyssna på riktigt och se dem. Här kan du ta del av fem tips för att bli en bra lyssnare och därigenom en bra ledare.

  1. Aktivt lyssnande. Lyssna istället för att tänka på vad du ska säga härnäst. Det finns fyra sätt att lyssna på: med hjärnan (intelligens), med kroppen (tolka), med hjärtat (vad får jag för känsla), och med magkänslan (intuition).
  2. Empatisk närvaro: Lyssna med hela kroppen, då väcks empatin. Säg till exempel ”Jag får lite ont i magen, jag känner så här, hur känner du?” Våga dela med dig av dina egna behov/känslor. Det förlöser din nyfikenhet.
  3. Kraftfulla öppna frågor: Om du är nyfiken och empatiskt närvarande så har du lättare för att ställa öppna frågor som förlänger samtalet. Personen mitt emot dig berättar då mer per automatik.
  4. Fokusera på det positiva: Se det som är positivt och prata om det. Ingen vill känna sig utanför, skuldbelagd eller prata om problemen. Vi är självkritiska i vår natur.
  5. Följ upp och ge bra feedback: Håll vad du lovar och bekräfta.