Detta är en reflektionsövning som kan göras enskilt eller i grupp, på en arbetsplatsträff eller i en ledningsgrupp. Den innehåller olika block som kan göras ett åt gången eller läggas upp som en serie tillfällen.

Alla har behov av att bli sedda, lyssnade på och bekräftade. När vi upplever det skapas förtroende i en relation. En möjliggörare för att känna tillit.

Att bygga tillitsfulla relationer tar tid. När du känner tillit för någon kan det leda till öppen och ärlig kommunikation där tankar, känslor och erfarenheter delas. Information delas och skapas.

Ett hinder för att dela med sig, att inte berätta, att utelämna saker som kan vara viktigt, är att inte känna förtroende för den man pratar med.

Du som är arbetsgivare, vårdgivare, handläggare på en myndighet behöver information för att kunna utföra ditt uppdrag och ge rätt stöd och insatser till personer i risk för eller som är i en sjukskrivning.

Övningen baseras på berättelser från personer med erfarenhet av sjukskrivning och tanken är att ge möjlighet till en reflektion av ditt eget eller din organisations agerande och beteende, ur medarbetarens, patientens, klientens eller kundens perspektiv.