För att utveckla finansiell samordning i en användardriven riktning räcker det inte med att klä på ett fåtal personer designmetodik i de operativa verksamheterna. Det krävs något annat för att även få med styrnings- och ledningsfunktioner på utvecklingsresan. Därför skapades en testmiljö för detta utforskandet.

Samspelets samordningsförbund stod till förfogande som testmiljö för detta utforskande. Syftet var i första hand att ta reda på mer om hur samordningsplattformen fungerar utifrån ett styrnings – och ledningsperspektiv, samt utifrån denna kunskap förstå hur tjänstedesign kan integreras inom finansiell samordning.  
Tidsperiod: 181115 – 190523

Tillvägagångssätt
Fem workshops hölls tillsammans med Samspelets beredningsgrupp, vilka nedan beskrivs översiktligt.

Workshop 1. Hur känns finansiell samordning?

I den första workshopen med Samspelets beredningsgrupp, användes olika material såsom garn i olika färger, fiskelina, ståltråd och gummiband för att deltagarna skulle börja reflektera vad som sker emellan de olika aktörerna samt hur detta påverkar arbetet med finansiell samordning.

Hur känns finansiell samordning?

Workshop 2. Var skapar finansiell samordning ett värde/nytta?

Har vi en gemensam syn på vilket fokus vi har inom finansiell samordning, var skapas mest värde/nytta? Till denna diskussion användes ”Vattenfallsmodellen”.

Vattenfallet kan symbolisera människors hälsotillstånd. Uppe i dammen, där vattnet är stilla, där lär vi människor att simma på egen hand.

Men vissa personer lär sig aldrig att simma, simmar dåligt eller drabbas plötsligt av något som påverkar deras simförmåga. Då behöver vi sätta in extra åtgärder för de här personerna.

Ibland är omständigheterna ogynnsamma, ibland blir riskfaktorerna för stora för att elimineras. Då faller personer ner i forsen, till det skummande bruset nedanför. Då behövs god rehabilitering. Förhoppningsvis, kan de här personerna lära sig simma på nytt, och komma tillbaka till dammen.

Vattenfallet

Workshop 3. Varför finns finansiell samordning?  

Workshopen byggde på modellen ”The golden circle” som består av tre delar: Vad, hur och varför. Där de flesta organisationer vet vad man gör, några vet även hur man gör det. Men det är få som kan definiera varför. Varför handlar inte om statistik och pengar, det är ett resultat. Varför är ett syfte, en anledning eller övertygelse, varför organisationen existerar helt enkelt.

”The golden circle”

Workshop 4. Hantering av kvalitativ data, del 1

Utifrån tesen att kvalitativ data, skapas och fångas in i mötet mellan individer i behov av stöd och parternas operativa verksamheter ville vi undersöka var denna data hamnar, hur den används för att utveckla parternas tjänster och inte minst utvecklar de tjänster (projekt och insatser) som finansieras via samordningsförbunden. För att göra detta intervjuades projektledare, finansierade via samordningsförbunden vilka har en god kännedom om individerna utifrån sina uppdrag, samt kunskap om vilket resultat som efterfrågas från styrnings och ledningsfunktionerna.

Detta intervjuunderlag användes i workshop 4 för att synliggöra bilden av hur kvalitativ data flödar i samspelet mellan olika nivåer.

Samspel mellan olika nivåer för ökad kunskapsstyrning.

Workshop 5. Hantering av kvalitativ data, del 2

För att fördjupa förståelsen ytterligare kring vilka möjligheter som finns att jobba med kvalitativ data samt hur denna data kan vara ett underlag för utveckling av projekt och insatser inom finansiell samordning intervjuades parternas representanter i Samspelets beredningsgrupp enskilt. Utifrån intervjuerna trädde fem område fram som blev underlag för den femte och sista workshopen med beredningsgruppen.

Varje område behandlades separat i reflektion kring nuläge, önskat läge och vägen dit.