Samspelet stod som värdar för en nationell konferens, Finsam + Tjänstedesign den 14 mars som samlade drygt 60 deltagare från Malmö till Sundsvall. Inbjudna var förbundschefer och berörda inom förbundens arbete, samt tjänstedesigners kopplade till förbundens arbete.

Människor med medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem behöver ofta ha många olika kontakter inom våra välfärdssystem. De riskerar att hamna mellan stolarna när stöd och insatser krävs från flera olika aktörer. Finsam är lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region vilka tillsammans bildar ett samordningsförbund.

Det senaste decenniet har samordningsförbunden förbättrat samverkan mellan parterna. Under den nationella konferensen träffades de för att vässa sig ytterligare — med tjänstedesign. Med ökad kunskap vill man utveckla samverkan mellan parterna och få större förståelse för människors upplevelser för att bättre kunna möta deras behov.

”Vi har idag en välfärd som inte fungerar för alla och då måste vi tänka annorlunda. ” 

Meta Fredriksson-Monfelt förbundschef Samspelet Karlstad.


Tillsammans med dom vi är till för

Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKL
Hans Karlsson inledde konferensen med att beskriva sitt första möte med Experio Lab.
– Jag hade jobbat i vården i många år och varit frustrerad över att vi inte var tillräckligt bra. Så mötte jag någon som sa ”vi har något som du vill ha”. Det var Tomas Edman från Experio Lab. Han och hans kollegor fick mig att inse att vi måste utveckla våra tjänster tillsammans med dom vi är till för, sade Hans.

”Med tjänstedesign blir det attraktivt, enkelt och socialt. Vi ser på allt fler ställen i Sverige och i andra länder att tjänstedesign börjar få nya saker att hända. Så ni har många medsystrar och bröder!”

Hans Karlsson, SKL

Experio Lab

Experio Lab startade som ett projekt inom Landstinget i Värmland, men är sedan januari 2017 en permanent del av landstinget. Experio Lab jobbar med att stödja och skapa förutsättningar för en användardriven utveckling av vården. Idag finns det sex andra landsting förutom Värmland som har liknande verksamheter.

”De offentliga tjänsterna handlar om människor, det handlar om oss. Vi är resurser i våra liv och vi har brist på resurser — så snälla använd oss”

Tomas Edman, Experio Lab.

Tomas Edman, Experio Lab
– Om du har en psykisk eller kronisk sjukdom använder du tjänster som finns hos många olika samhällsaktörer för att få livet att fungera. Dilemmat kan vara att nya lösningar behöver finnas i gränslandet hos olika aktörer. När jag förstod att Finsam har uppdraget att jobba med samordning runt dom personer som hamnar mellan kommun, landsting, Arbetsförmedling och Försäkringskassan, då var det ett halleluja-moment. Jag hoppas att konferensen inspirerar många att gå hem och börjar göra, tar några steg till och involverar patienter och medarbetare på många fler platser i Sverige. Finsam är ju den perfekta plattformen för tjänstedesign med något helt unikt. Är det här starten på något större? sade Tomas.

 

 

 

 

 

 

Bild: Tomas lista: ”kom-igång med tjänstedesign”


Lisas berättelse

Under konferensen fick deltagarna testa på några verktyg som används inom tjänstedesign. Deltagarna fick ta del av Lisas berättelse, vilken innehöll hennes erfarenheter från att varit i kontakt med flera av de aktörer som finns inom och utanför Finsam och hennes resa från depressioner, krascher, hennes familjesituation, arbetsprövning, sjukskrivning och samordning. Efter att fått berättelsen uppläst skulle deltagarna fylla i en empatikarta, som syftar till att få en djupare förståelse och skapa empati för Lisa.

”Det var svårt i början, vad ska vi göra egentligen? 
Jaha, det är LISAS huvud jag ska utforska, inte mitt eget.
Vi gjorde tolkningar av Lisas känslor, för att vi ville ha svar”

”Det är ett jättebra redskap i samtal där man möter människor i utsatta situationer. Ofta har människor egna drivkrafter som man tar bort när man kommer med en lösning”

I nästa övning skulle deltagarna fundera över hur kartan runt omkring Lisa ser ut, vilka är personerna runt Lisa, vilka står henne nära, vilka finns i periferin? Vilken relation har Lisa till dessa personer, och vilken relation har personerna sinsemellan?

”Vem är viktigast här? Det är ju Lisa. Vad behöver Lisa? Kartan hjälpte oss att utgå från individens fokus istället för respektive myndighets behov av att få sin insats att fungera. Och vi fick en gemensam ambition att föra makten till Lisa”

 


Fånga hela individens livssituation

Elina Svensson, Tjänstedesigner Experio Lab, Finsam Värmland/Dalsland
Elina Svensson är tjänstedesigner från Experio Lab och jobbar under ett år för Finsam Värmland/Dalsland. Hennes uppdrag går ut på att höja kunskapsnivån och öka förmågan att använda tjänstedesign i de sex förbunden i Värmland genom att driva olika designprojekt. Ordet design betyder att medvetet utforma något, tjänsten är hela välfärdssystemet som vi ska utveckla tillsammans för att få alla aktörer att samverka för dem vi finns till för, sade Elina

”Tjänstedesign är ett förhållningssätt och ger oss verktyg och metoder för att fånga upp individens hela livssituation på ett strukturerat sätt. Vi behöver veta mycket mer om dom vi är till för, deras erfarenheter och upplevelser.”

Elina Svensson, Tjänstedesigner 

Ulrika Sandzén, förbundschef BÅDESÅ
Ulrika Sandzén är förbundschef i förbundet som sträcker sig över två län BÅDESÅ (Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng). Ulrika har pratat både högt och lågt och tjänstedesign sen hon först fick höra talas och Experio Lab och fångade vilka möjligheter som fanns att använda detta arbetssätt inom Finsam-förbunden.
– Vi har haft bra verktyg och metoder för individer men saknat dom på en strukturell nivå. Nu äntligen har det lossnat och vi har fått en egen tjänstedesigner. Jag tror verkligen att det här är ett fantastiskt metodverktyg som hjälper oss att göra det vi är satta att göra, att bortse från organisationer och se till människors behov. Det är precis mitt i prick för vår verksamhet.

”Man måste sluta tro att man vet vad andra behöver. Vi måste börja lyssna djupare och intensivare för att förstå vad vi egentligen ska göra för att hjälpa personer framåt. Vi måste ändra på välfärdstjänsterna så att dom passar människorna vi är till för.”

Ulrika Sandzén, förbundschef BÅDESÅ

Mattias Bergström, förbundschef centrala Östergötland
Förbundet Centrala Östergötland har också nyligen startat upp ett arbete med tjänstedesign och nu vill de tillsammans med Experio Lab bygga upp en liknande labmiljö inom Finsam i Östergötland.
– Vi är många som har pratat länge om att ha brukarnas perspektiv på olika sätt. Under den här konferens ser vi att vi är många som vill och kan hjälpas åt och med tjänstedesign har vi fått metoder att kommat till skott.

”Den stora utmaningen är att det finns oändligt många berättelser som behöver bli hörda.”

Mattias Bergström, förbundschef Centrala Östergötland


Röster från dagen

”Äktenskapet Finsam + tjänstedesign = klockrent”

”Det här är brukarperspektiv på riktigt”

”Tack vare tjänstedesign har vi fått metodik att kommat till skott”

”Finsam är ju den perfekta plattformen för tjänstedesign”

”Vi behöver riva ner väggarna mellan organisationerna, bjuda in varandra mer och sluta tänka på den egna agendan”

 


Sammanhållet arbete i Sverige

Meta Fredriksson-Monfelt, förbundschef Samspelet
Meta knöt ihop dagen med en passning till Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) som har en sammanhållande funktion.

”För att ta steg framåt krävs ett gemensamt och sammanhållet arbete i Sverige som kan ge satsningen på tjänstedesign större spridning.”

Meta Fredriksson-Monfelt, förbundschef Samspelet

Meta var nöjd med dagen, att många var intresserade att fortsätta arbetet och att nätverket av tjänstedesigners inom Finsam förstärks. Nästa steg blir att identifiera ytorna där samverkan mellan parterna inom samordningsförbunden behöver förbättras. ”Vi har fått ett gemensamt språk och sett vikten av ta reda på människors behov istället för att komma med lösningarna”, avslutade Meta.


 

Bildspelet från 180314 Tjänstedesign + Finsam