Finsam Värmland/Dalsland består av 6 samordningsförbund, vilket inkluderar Värmlands 16 kommuner, 3 Dalsländska kommuner, Region Värmland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FINSAM) gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och region att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet.

När myndigheter kombinerar sina olika resurser kan de på ett kraftfullt sätt stödja människor i svåra livssituationer. Målet är egen försörjning och bättre livskvalitet. Detta blir möjligt genom finansiell samordning  – en unik samverkansform som lönar sig för både människor och samhälle.

 

Här hittar Du bland annat information om de gemensamma satsningar förbunden i Värmland och Dalsland gjort/gör.
Under drygt två år finansierades flera projekt med fokus att synliggöra medborgares behov av tjänster för ökad välfärd samt behov av öka samverkan. Metodiken som använts är tjänstedesign/ användarinvolvering.

Arbetet fortsätter inom förbunden med hjälp av ett nätverk där följande personer är ansvariga:
Camilla Holmberg,    camilla.holmberg@arbetsformedlingen.se
Karin Dahl,                     karin.dahl@bengtsfors.se
Stefan Fredriksson,  stefan.fredriksson@torsby.se


Här kan du läsa mer om flera av projekten som finansierades 2017-2019

Tjänstedesign för ökad samverkan
Projekt Insikt
Projekt Omställning