NU är vi igång med nästa del i projekt Omställning. Förberedelserna är klara och vi har en arbetsgrupp på plats som är laddade för uppgiften! Vi håller just nu på att ringa in problematiken och hur vi ska ta oss an det. Vi vill öka kunskap om hinder och drivkrafter för återgång i arbete vid sjukskrivning. Frågan är bara hur vi får reda på det vi behöver veta? Det är arbetsgruppens första uppgift. Vi kommer att skapa någon form av kunskapsunderlag. Hur det kommer se ut vet vi först vid årsskiftet. Vill ni vara med?