Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Det 1-åriga projektet är ett Värmlandsgemensamt förebyggande projekt finansierat av samordningsförbunden Värmland/Dal samt centrala medel för olika seminarier och workshops.

Projektägare är Landstinget i Värmland

Syftet med projektet är att på (lång) sikt bidra till att minska (lindrig och medelsvår) psykisk ohälsa.

Målet är att öka förståelsen för och sprida kunskap om psykisk ohälsa samt skapa arbetssätt där olika aktörer samverkar på ett effektivt sätt, utifrån individens behov av individuella lösningar.

Fokus är att i samarbete med arbetsgivare och företagshälsovård förebygga sjukskrivning eller förkorta rehabiliterings-/sjukskrivningsprocessen.
Andra aktörer är Arbetsförmedling, kommunerna i Värmland, Samordningsförbund, brukarorganisationer, mfl.

Huvuddraget i metodiken är att fokusera på individers upplevelser av mötet med olika aktörer i rehabiliteringsprocessen.
Genom metoden tjänstdesign säkerställs ett tydligt användarperspektiv genom de 5 stegen; förbereda individen, fråga om erfarenheter, förstå vad erfarenheterna innebär och förbättra samt förnya genom prioriterade förbättringar.

Projektledare:

Sofia Axelsson 072- 583 99 68
sofia.axelsson@forsakringskassan.se

Länkar

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa www.liv.se/psykiskohalsakunskap

Nyhetsbrev
Nyhetsbrev_aug 2015